Vulnerabilităţi, clasă şi etnicitate în cadrul serviciilor corecţionale

By 31 mai 2016 Știri

Sigle_conf_vulnerabilitati

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014
Programul RO 23 Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-custodiale
Fondul pentru Relații Bilaterale

Comunicat de presă – post eveniment

Joi, 26 mai, la Hotel Minerva Bucureşti a avut loc conferinţa “Vulnerabilităţi, clasă şi etnicitate în cadrul serviciilor corecţionale”, organizată de Administraţia Naţionala a Penitenciarelor, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi, Direcţia Naţionala de Probaţiune şi Asociaţia Romano ButiQ.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Organizarea conferinței cu titlul Vulnerabilități, clasă și etnicitate în cadrul serviciilor corecționale”, finanțat din Fondul pentru Relații Bilaterale de la nivelul Programului RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-custodiale” al Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014, proiect implementat în parteneriat cu Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi a mai multor instituţii importante, atât din România, cât şi din Norvegia, precum Ciprian Necula – secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Valeriu Nicolae – secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Crina Elena Morteanu – consilier al ministrului, Ministerul Justiției, Daniel Vasile – președinte al Agenției Naționale pentru Romi, Michael Guet – șeful Unității I-CARE, Echipa de sprijin a programelor pentru romi SRSG, Consiliul Europei si Kim Ekhaugen – director al Departamentului cooperare internațională, Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene.

În cadrul conferinţei au avut loc ateliere de lucru cu peste 70 de persoane care lucrează în sistemul corecțional (inspectori de probațiune și personal de penitenciare – educatori, asistenţi sociali, psihologi, supraveghetori), în cadrul cărora au fost abordate diverse teme legate de minoritatea roma şi nu numai: non-discriminare și egalitate de șanse, legătura cu familia și mediul de suport, rolul consilierului de probațiune, tehnici de reducere a agresivității, școlarizarea și calificarea profesională a populației de etnie romă, etc. Reprezentanţi ai sistemului penitenciar, instituţiilor publice şi societăţii civile din România au stat la aceeaşi masă şi au colaborat pentru a identifica metode/abordări/soluţii de lucru cu oamenii care, din varii motive, ajung să ispăşească diverse pedepse privative de libertate.

Informațiile adunate pe parcursul conferinței au fost structurate și analizate de un grup de specialiști de penitenciare din România și Republica Moldova în cadrul atelierului de lucru organizat în data de 27 mai 2016 și având ca scop elaborarea unei broșuri privind facilitarea incluziunii sociale a persoanelor private de libertate de etnie romă.

About Romano ButiQ