Investeşte în oameni

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Șanse Egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.”

Calificare și perfecționare pentru 460 de femei din regiunea București-Ilfov

Femeile din regiunea de dezvoltare București-Ilfov care doresc să-și sporească șansele de angajare sau să-și deschidă o afacere vor beneficia, gratuit, de cursuri de calificare și perfecționare în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul „Șanse egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.”, este derulat de Asociaţia Romano ButiQ în parteneriat cu K Consulting Management and Coordination (KCMC) și Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA.

În perioada iulie 2014 – septembrie 2015, femeile necalificate, dar și cele care doresc să obțină posturi cu un nivel mai ridicat de calificare, pot participa la cursuri în diverse domenii: croitorie, confecții textile, comerț, coafură-manichiură, îngrijire copii, cofetărie-patiserie, design de pagini web, operare de date, tehnică veterinară, pedagogie de recuperare și tehnică de masaj.

Femeile cu spirit antreprenorial vor beneficia de cursuri de perfecționare în administrarea afacerilor, management de proiect, management de întreprindere socială, precum și de cursuri de formatori menite să le dezvolte abilitățile necesare pentru  crearea, adaptarea și livrarea programelor de formare.Totodată, vor primi consultanță în afaceri și vor putea participa la un concurs de idei de afaceri.

În total, peste 460 de persoane vor beneficia de cursurile oferite prin proiect.

Toate cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru facilitarea accesului la cursurile de calificare, beneficiarele vor putea primi o subventie, in conditiile regulamentului proiectului ce poate fi consultat aici: Regulament-subventii.

Prin acest proiect ne dorim să construim o practică în promovarea egalității de gen și să sprijinim femeile din jurul nostru să devină active profesional, obținându-și astfel independența financiară. Pentru aceasta ințiativă avem în vedere atât femeile care își doresc un nivel mai înalt de calificare, cât și femeile care au nevoie de sprijin în ceea ce privește accesul pe piața muncii”, a declarat Nicoleta Bițu, directoarea executivă a Romano ButiQ.

Pe lângă sporirea competențelor, femeile participante vor primi asistență privind orientarea în carieră, informații despre aspectele legislative privind egalitatea de șanse pe piața muncii, consultanță și orientare pentru stimularea activităților independente.

Proiectul „Șanse Egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.” (ID proiect 131707) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru mai multe informații privind proiectul și pentru înscrieri în proiect, persoana de contact este:

Bahnaru Cristina – Expert tehnic implementare

E-mail: cristina@romanobutiq.ro

Telefon: 0734.800.286

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Despre Asociația „Romano ButiQ”

Asociaţia ,,Romano ButiQ” a fost înfiinţată în 2011 cu scopul promovării nondiscriminării prin desfăşurarea unor activităţi culturale şi educative. Asociaţia s-a constituit din nevoia de a prezenta realist comunitatea romă şi de a crea spaţiul în care oamenii să descopere experimental valoarea adusă în societate de membrii acestei comunităţi, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă. Romano ButiQ încurajează activităţile meşteşugăreşti şi alte activităţi tradiţionale, precum şi iniţiativele de afaceri promovate în special de către tineri şi femei. Asociația sprijină dezvoltarea şi implementarea de programe, proiecte, acţiuni în domenii precum ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea durabilă și stabilă, competitivitatea regională, cooperarea teritorială europeană, reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială la nivelul comunităţilor unde trăiesc grupuri vulnerabile.

Despre K Consulting Management and Coordination (KCMC)

KCMC este organizaţie dedicată dezvoltării şi implementării soluţiilor sustenabile pentru dezvoltarea comunităţilor din România și funcţionează ca o entitate de economie socială. KCMC oferă cadrul pentru dezvoltarea economiei sociale în mod direct prin proiecte şi prin serviciile de consultanţă şi formare cu scopul de a contribui proactiv la conturarea unei societăți în care egalitatea de șanse, accesul pe piața muncii și creșterea economică să reprezinte oportunități reale pentru toate grupurile vulnerabile din România.

Despre Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA

FILIA sprijină egalitatea de șanse prin acțiuni educative, activități de emancipare a femeilor, de promovare a participării acestora în politică, precum și studii, cercetări și propuneri de politici publice care sprijină incluziunea socială. FILIA promovează asigurarea unei vieţi demne pentru femei şi bărbaţi indiferent de etnie, dizabilităţi, orientare sexuală, mediu de rezidenţă, educaţie etc. Centrul FILIA desfăşoară activităţi structurate pe trei paliere principale: cercetare, activism şi conştientizare, dezvoltare instituţională.