Ștefan Răzvan a fost domnitorul de etnie romă care a condus Moldova din aprilie până în august 1595. Alături de Mihai Viteazu și Sigismund Báthory, a participat la campania anti-otomană din toamna anului 1595 din Ţara Românească, în fruntea unui grup de 1500 de lăncieri care formau centrul armatei creştine. În bătălia de la Areni, pe 13 decembrie 1595, este prins de oamenii lui Ieremia Movilă și omorât cu cruzime. Inspirat de povestea sa, B.P.Hașdeu îi consacră unul din personajele principale ale dramei sale „Răzvan şi Vidra” (1869).

„În drumul ce merge de la Suceava la Baia și până astăzi se arată și se  pstefan razvanomenește movila lui Răzvan-Vodă,  locul unde zac neuitate de popor oasele viteazului domnitor. Astfel de cumplită moarte a avut acest bărbat pe care meritul său și nenorocirea îl înălțase din pulbere pe tronul patriei sale. Născut țigan, dintr-un neam osândit de veacuri la robie, el fu încă o dovadă puternică că în ochii providenței nu sunt popoare alese și popoare osândite, că ea răspândește deopotrivă îndurările sale peste toţi oamenii, fără osebire de naţie şi clasă, puind pe fruntea fiecărui pecetea dumnezeirii şi declarîndu-l cu drepturi deopotrivă ca toată omenirea, în libertate, la egalitate, la virtute şi la adevăr. ”*

* N. Bălcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul

(Ed. Junimea, Iaşi, 1988)

Mai multe despre expoziția Romi pentru Româniahttp://romanobutiq.ro/romipentruromania/