Gheorghe Niculescu a fost un important lider rom din perioada interbelică, președintele Asociației Uniunea Generală a Romilor din România, proprietarul ziarului „GlasulRomilor“.

La sfârșitul anului 1933, Lăzurică a apelat la diverși romi de succes pe care a încercat să-i implice în Uniunea Generală a Romilor din România. Unul dintre aceștia a fost Gheorghe Niculescu, proprietarul florăriei „La Doi Trandafiri“ din Piața Sf. Anton. Întrunirile pe care le-au organizat pentru ajutarea și mobilizarea neamurilor de romi spre condiții mai bune de trai au impresionat prin numărul de participanţi, așa cum s-a întâmplat la Sibiu în 9 septembrie 1934 sau la Făgăraș, în 23 iunie 1935, unde au venit mii de persoane.

Odată creat propriul ziar, „Glasul Romilor“ (1934-1941), mesajul Uniunii către romi a putut fi transmis mai ușor. În primul număr, Gh. Niculescu rezumă astfel programul Uniunii:

„Scopul urmărit de noi, zice d. Niculescu, este numai şi numai, a veni în ajutorul tuturor romilor săraci. Vom înfiinţa grădiniţe de copii, în toate oraşele şi comunele urbane, unde romii îşi vor putea trimite copii lor la învăţătură în mod gratuit. Vom îngriji ca aceste grădiniţe să fie înzestrate cu lemne în timpul ernei, să aibă o cantină pentru micii pensionari, care va funcţiona tot în mod gratuit. Vom interveni la autorităţi şi la oamenii de bine, a veni în ajutorul lor, cu hăinuţe, ghete, rufărie şi alimente.

Apoi vom inaugura cursurile de seară pentru Romii adulţi şi neştiutori de carte.  Prin aceasta vom inaugura prima parte a programului nostru. Vom interveni cu energie pentru stârpirea  vagabonzilor şi a cerşetorilor, plasându-i pe toţi pe la întreprinderi şi fabrici şi orice fel de servicii, făcând prin aceasta să dispară urâtul obicei ce-l aveau până în prezent— muncind în mod curat şi cinstit. Vom creia cooperativele noastre de consum, de unde Romii îşi vor putea procura cu bani puțini, cele necesare.

Vom creia cantine pentru Romii nevoiaşi, unde vor avea în mod gratuit hrana de toate zilele. Vom înfiinţa dispensare unde vor fi căutaţi toţi cei suferinzi şi vor avea medicamente gratuit. Vom înfiinţa un birou de asistenţă socială şi un birou  de plasare cu legătură în toată ţara pentru procurare de  lucru.

Vom creia o bancă a noastră proprie, de unde fiecare membru  va avea putinţa contractărei de împrumuturi băneşti. Vom creia fonduri de ajutor de boală şi înmormântare, vom creia aziluri, unde bătrânii noştrii, Romii lipsiţi de mijloace, vor găsi un adăpost, masă şi îmbrăcăminte până la sfârşitul vieţii lor. Vom creia ateneele noastre, unde cei talentaţi îşi vor putea desfăşura activitatea artistică şi culturală.

Vom creia biblioteci de unde se vor putea adăpa la cunoştiinţe mai înalte toţi romii doritori de aşi înălţa cunoştiinţele.  Într’un cuvânt vom îmbrăţişa totul pentru ca soarta neamului nostru Rom să se îmbunătăţească, ca să putem sta alături de conaţionalii noştrii fără să ne fie ruşine, pentru că toţi suntem fii ai acestei ţări binecuvântate de Dumnezeu şi cu toţi ne-am făcut şi ne facem datoria către Tron, Ţară şi Biserica creştină ortodoxă.”

(1934.11.1-15). “Programul nostru” Glasul Romilor I(1): 1.

Mai multe despre expoziția Romi pentru România: http://romanobutiq.ro/romipentruromania/