Asociatia „Romano ButiQ” in parteneriat cu Asociatia „O Del Amenca” si cu „PAKIV-Fondul European pentru Romi” a derulat proiectul Pakivale Bukiake Chiba – Romanipen: Idei politice si probe de limbaj eseistic si literar. Acesta a fost implementat cu sprijinul financiar al Centrului de Cultura al Romilor – Romano Kher.

Publicatia a avut ca obiective principale:

  • Educarea culturii critice a activistilor romi despre initiativele si textele politice despre romi prin realizarea unei publicatii in limba romani;
  • Contributie la constructia unui limbaj politic si civic in limba romani, inspirat din practica interventiei sociale din comunitatile de romi prin documentarea unor cuvinte si teme cheie- importante in constructia limbajului culturii politice in limba romani-, precum Romanipe, Them, Themunitpe, Kris, Chachipe, etc;

Lucrarea cuprinde mai multe parti: Romanipen-ul – un memoriu explicativ al cuvintelor cu insemnatate in limba cotidiana si in limbajul public al romilor, o colectie de texte publice care ilustreaza cultura politica a romilor in primele decade ale secolului al XXI-lea, o colectie de documente in limbile romani, o colectie de fragmente din documente publice in care sunt folosite cuvinte si definitii incluse in Glosarul Pakivakle Bukiake Ciba (capitolul V. , pag. 7-49 ) publicat in anul 2011 (asociatia O Del Amentsa si CNCR) si in incheiere: Romanipen si Pakivalo Themutnipe – o contributie a romilor la pregatirea Anului European al Cetateniei, 2013.