Banner

Intelectual și activist rom de anvergură internațională, sociologul Nicolae Gheorghe (1946 – 2013) a fost mai cunoscut peste hotare decât în România. Reflecțiile și acțiunile sale politice vorbesc despre un intelectual angajat total în (re)definirea unei identități politice a romilor, în cadrul unui model de organizare sustenabil, care să țină seama atât de specificul cultural, cât și de posibilitățile politice ale prezentului.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Gheorghe a lăsat un număr de texte (vezi anexa) în care a încercat să reconstruiască un proiect ideologic și politic al etnicității romilor, de multe ori provocând sistemele politice contemporane. De altfel, înainte de a se stinge din viață, în ultima sa dezbatere cu un coleg mai tânăr, Nicolae Gheorghe a afirmat că ”ne-am născut prea târziu pentru statul-națiune și prea devreme pentru ceea ce are să-i succeadă” (Necula, 2014).

Natură socratică, el a fost mai puțin preocupat de a lăsa o opera scrisă, cât de a crea o școală de acțiune, pe scurt, de a dezvolta o generație de activiști și intelectuali romi. Prin urmare, în locul prestației academice, el a preferat să se angajeze în dezbateri vii cu discipolii sau cu oponenții săi pe temele care îl interesau. Pentru cei care au avut șansa de a-i fi martori, această secțiune orală e poate chiar mai interesantă.

Scopul prezentului workshop este să expună sau, în egală măsură, să dezbată critic opiniile sociologului în legătură cu tema, reconstruită din unghi ideologic, a etnicității rome, așa cum ne-a rămas din abordările orale și scrise ale sociologului. De aici, un număr de teme posibile:

–          Romii: un grup etnic cosmopolit sau grupuri locale independente, aflate sub o umbrelă comună etnică

–          Construcția și deconstrucția etnicității

–          De la o minoritate culturală la o națiune politică

–          Limitările libertății de exprimare în relație cu comportamentele rasiste sau xenofobe.

–          Producția cunoașterii despre romi – epistemologii, responsabilități, colonialism

–          De la paradigma victimizării romilor la paradigma valorizării lor

Cei interesați sunt rugați să trimită până pe 31 octombrie un abstract de 500 de cuvinte al lucrării la adresa workshop@romanobutiq.ro

Abstractul trebuie să conțină cel puțin două referințe critice sau ilustrative la textele lui Nicolae Gheorghe.

Lucrările propriu-zise pot fi  înscrise până pe data de 10.11.2014 (cu două zile înainte de eveniment) și trebuie să conțină minimum 2000 de cuvinte. Ele urmează să fie incluse într-un volum-antologie dedicat evenimentului, prin urmare, prezentările în Powerpoint (sau alt program similar) nu pot substitui lucrarea.

De asemenea, un obiectiv paralel al workshop-ului e acela de a crea o punte între activiști romi, cercetători și autoritățile publice, printr-un model de comunicare inspirat de Cafenelele Civice ale lui Nicolae Gheorghe. În interiorul acestora, oameni din categoriile vizate se întâlneau pentru a dezbate informal pe subiecte stabilite anterior și a negocia soluții care să convină tuturor instanțelor prezente.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se va organiza un panel în care vor fi invitați autori de politici publice. Aici, contributorii vor fi rugați sau să ilustreze sau să comenteze în ce măsură ideile și propunerile lui Gheorghe sunt  reflectate în strategiile și politicile care-i vizează pe romi. Invitații din această secțiune vor fi de la nivel local, national sau international. Astfel, în sesiunea de deschidere, președintele Agenției Naționale pentru Romi Daniel Vasile va fi invitat să-și exprime punctul de vedere asupra subiectului workshop-ului, iar în ziua următoare va face o scurtă prezentare asupra strategiei naționale pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor din România. Totodată, președintele Asociaţiei Aleşilor Locali Romi (organizație cu 100 de membri) Petre |Florin Manole va susține și el o prezentare asupra condițiilor de viață și problemele cu care se confruntă romii.

Reguli de concepere a lucrării:

  1. Două referințe la textele lui Nicolae Gheorghe.
  2. Minimum 2000 de cuvinte.
  3. Nu se acceptă lucrări în PowerPoint sau alt program similar (dar susținerea lucrării se poate face în acest tip de program

Invitatie de participare

Anexa:

Interviu Nicolae_18martie

romareport

PRO_319_0077

Chapter NG-Final-26-04-11 (1)