Asociaţia, Romano ButiQ a fost înfiinţată în data de 18 aprilie 2011 cu scopul promovării non-discriminării prin desfăşurarea unor activităţi culturale şi educative.
Asociaţia s-a înfiinţat din nevoia de a prezenta realist comunitatea romă şi de a crea spaţiul în care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii acestei comunităţi o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigmă de victimă.
Obiectivul principal al constituirii Asociaţiei „Romano ButiQ” este de a studia, cultiva, dezvolta şi promova, în ţară şi în străinătate, moştenirea culturală şi artistică a comunităţilor vulnerabile, multiculturale şi etnice/interetnice, în special a comunităţii romilor din România, precum şi a persoanelor aflate în situaţii de risc de discriminare sau excludere socială.
Membrii fondatori ai Asociaţiei au experienţă relevantă în desfăşurarea unor campanii naţionale de combatere a discriminării minorităţii rome şi îmbunătăţirea imaginii acestora, cum ar fi campania S.P.E.R – cea mai mare campanie dezvoltată de guvernul roman pentru combaterea prejudecăţilor negative împotriva romilor.
Pe parcursul primilor ani de existenţă, Asociaţia a organizat o serie de evenimente cultural – artistice şi civice cu scopul sensibilizării opiniei publice, în vederea non-discriminării pe criterii etnice.
Printre ariile culturale şi civice sunt activităţi precum concerte de muzică, promovarea meşteşugarilor romilor şi a produselor acestora, activităţi de teatru cu copii din cartiere izolate precum şi activităţi de lobby şi advocacy.
Activităţile asociaţiei urmăresc câteva principii transversale care constituie linia „verde”. Câteva dintre acestea sunt:
  • Punerea în contact direct a oamenilor, femei şi bărbaţi, în special nero mii cu romii, ce de obicei nu intra în contact decât prin intermediul presei scrise, emisiunilor tv sau” din auzite”
  • Promovarea gândirii critice şi a unui discurs responsabil
  • Solidaritatea între diferite grupuri şi cetăţeni
  • Sprijin pentru autoorganizare şi auto reprezentare
Asociaţia Romano ButiQ este înregistrată că operator de baze de date cu numărul 27780 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.