header

„Cultura romă: Învață, Explorează, Experimentează” este un proiect care-și propune combaterea stereotipurilor la adresa romilor prin documentarea și promovarea culturii rome. El este dedicat în egală măsură romilor care vor să-și cunoască istoria și cultura, cât și neromilor interesați de o explorare sistematică a culturii acestei etnii marginalizate.

Proiectul „Cultura romă: Învață, Explorează, Experimentează” este finanțat din fonduri SEE conform contractului nr. PA17/RO132P32/22.12.2014.

Printre obiectivele proiectului se află:

  • Crearea Centrului de Documentare Nicolae Gheorghe, conținând resurse referitoare la istoria romilor (cărți, reviste, documente etc.);
  • Promovarea culturii și patrimoniului artistic rom către publicul larg prin trei expoziții temporare, găzduite de Muzeul Culturii Rome;
  • Conservarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al comunităților rome prin crearea unei rețele de artiști romi, locali și internaționali, aduși laolaltă într-o serie de trei ateliere de lucru;
  • Îmbunătățirea relațiilor dintre romi și neromi prin participare directă la acest proiect.

www.despreromi.ro