Conferință finală „Sanse Egale pentru Femei Active – S.E.F.A.”

By 15 decembrie 2015 Știri

Asociaţia Romano ButiQ în parteneriat cu KCMC – K Consulting Management and Coordination și Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA  au organizat luni, 14 decembrie, conferința de închidere a proiectului, „Sanse Egale pentru Femei Active – S.E.F.A.”.

Împreună cu invitații noștri, am marcat cele mai importante momente ale proiectului care, în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015,  a contribuit la calificarea unui număr de 327 de persoane, la perfecționarea a 138 de persoane în administrarea afacerilor, management de proiect, management de întreprindere socială sau formare și la inițierea a 11 noi afaceri.

Proiectul  și-a dorit să devină o practică în promovarea egalității de gen și să sprijine femeile să devină active profesional, obținându-și astfel independența financiară. Pe lângă sporirea competențelor, femeile participante au primit asistență privind orientarea în carieră, informații despre aspectele legislative privind egalitatea de șanse pe piața muncii, consultanță și orientare pentru stimularea activităților independente.

Pe parcursul desăfășurării proiectulu S.E.F.A, în cadrul activităților organizate, am avut ocazia să aflăm probelemele cu care femeile din grupul țintă al proiectului se confruntă. Pornind de la experiențele lor, ne-am dorit să înțelegem care sunt limitele cadrului legislativ și instituțional în domeniul egalității de gen și al antidiscriminării. Pentru formularea unor politici publice eficiente, care să răspundă problemelor cu care se confruntă femeile pe piața muncii am considerat necesară o colaborare a societății civile cu instituțiile responsabile în domeniul egalității de gen și antidiscriminării, astfel încât egalitatea gen să devină o prioritate pe agenda publică. Ne dorim ca demersurile începute în cadrul proiectului să continue pe viitor astfel încât să putem multiplica rezultatele obținute și să contribuim astfel la creșterea nivelului egalității de gen în România.

Proiectul „Șanse Egale pentru Femei Active – Ș.E.F.A.” (ID proiect 131707) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail cristina@romanobutiq.ro sau la numărul de telefon 0734.800.286. Persoană de contact,  Cristina Bahnaru Expert tehnic implementare, Asociaţia Romano ButiQ.

 ###

Asociația Romano ButiQ s-a înființat în 2011 cu scopul promovării nondiscriminării prin desfășurarea de activități culturale și educative prin care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii comunității rome o aduc în societate dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

 Obiectivul principal al KCMC – K Consulting Management and Coordination este să contribuie proactiv la conturarea unei societăți în care egalitatea de șanse, accesul pe piața muncii și creșterea economică reprezintă oportunități reale pentru toate grupurile vulnerabile din România.

Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA sprijină: egalitatea de șanse, educația sensibilă la gen, politici publice sensibile la gen, studii și cercetări care includ și dimensiunea de gen,  participarea politică a femeilor, reprezentarea politică a intereselor femeilor, incluziunea socială, politici de armonizare a vieții de familie cu profesia s.a.

About Romano ButiQ