Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” și Asociația Romano ButiQ lansează programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor.

Teme orientative de cercetare: statutul juridic al robilor / sclavilor în Principatele Române, relația dintre stăpâni și robi /sclavi, căsătoria în perioada robiei / sclaviei, perspective asupra rolului femeii rome în perioada robiei / sclaviei, contribuția romilor la dezvoltarea economică a societății feudale și moderne din spațiul românesc.

Cerințe

 • Absolvent de superioare în domenii socio-umane sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat în domenii socio-umane;
 • Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;
 • Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);
 • Persoanele care își asumă apartenența etnică romă sunt încurajate să aplice.

Metoda de selecție

 1. Analiza dosarului
 • CV actualizat in format Europass (completat online –https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae )
 • Adeverințe, copii de diplome care dovedesc experiența specifică relevantă
 • Scrisoare de motivație (400-600 de cuvinte)
 • 1 recomandare din partea unui profesor sau din partea unei persoane relevante în domeniu
 • Plan de cercetare (maxim 3 pagini, planul va cuprinde: tema cercetării, obiective, metodologia cercetării, rezultate așteptate, bibliografie orientativă)
 1. Interviul cu toți aplicanții se va realiza la sediul Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” sau pe Skype.

Termen limita pentru depunerea dosarului: 16 noiembrie.

Dosarul de candidatură va fi transmis prin e-mail la adresa office@agentiaimpreuna.ro  (cu subiectul “Aplicatie bursa”sau prin poștă la sediul Fundației Agenția „Împreună” (Str. Mihai Eminescu, Nr. 124, Sc. C, Et. 6, Ap. 14, sector 2, București) până la 16 noiembrie, ora 23:59.

Toate detalii despre program: www.agentiaimpreuna.ro (vă rugăm consultați regulamentul de acordare a burselor aici).

Contact: 021.210.05.39,alexandra.hosszu@agentiaimpreuna.ro,  persoană de contact – Alexandra Hosszu.

About Romano ButiQ